Oddział Rehabilitacyjny

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Dyżurka Pielęgniarska Rehabilitacja Neurologiczna

74 64 89 870

Dyżurka Pielęgniarska Rehabilitacja Ogólnoustrojowa

74 64 89 831

Gabinet Lekarski

74 64 89 869

Ordynator Oddziału Dr n. med.
Dariusz Rybacki

74 64 89 846

Pielęgniarka Oddziałowa
Dorota Karolczak

74 64 89 832

Sekretariat

74 64 89 872