Pracownia Hemodynamiki

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka Pielęgniarska

74 64 89 630

Gabinet Lekarski

74 64 89 631