Szpitalny Oddział Ratunkowy

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Obszar Segregacji Medycznej, Rejestracji i Przyjeć

74 64 89 659

Pielęgniarka Oddziałowa
Beata Kamecka

74 64 89 657

Sekretariat

74 64 89 959