Zakład Diagnostyki Obrazowej

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Rejestracja rtg

74 64 89 670