CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Całodobowy Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny

88 54 60 354 PZK.CZP@ZDROWIE.WALBRZYCH.PL

Punkt Zgłoszeniowo–Koordynacyjny w Czarnym Borze

74 84 50 124 pzk.czp@dclu.pl

Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze

74 84 50 124 sekretariat@dclu.pl

Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień Czarny Bór

74 84 50 125 sekretariat@dclu.pl

Dzienny Oddział Psychiatryczny

74 64 89 981

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na podstawie Rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2022 r. jest realizatorem programu pilotażowego w Centrach Zdrowia

Psychicznego na obszarze Miasta Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego.

 

Centrum Zdrowia Psychicznego to bezpłatna, specjalistyczna pomoc osobom powyżej 18 roku życia w zakresie zdrowia psychicznego na zasadach programu pilotażowego realizowanego
ze środków NFZ.

Centrum Zdrowia Psychicznego to miejsce, gdzie można uzyskać kompleksową, fachową pomoc psychiatryczną oraz wszelkie informacje w tym zakresie. Z pomocy mogą skorzystać osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne, a także ich rodzina i bliscy pacjentów. Pomocy udziela wykwalifikowany zespół: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, terapeuci, pracownik socjalny.

W Centrum Zdrowia Psychicznego pracują również asystenci zdrowienia – tzw. eksperci przez doświadczenie. Wspierają pacjentów w procesie terapeutycznym, motywują
i towarzyszą im w powrocie do zdrowia.