Działy
(Batorego 4)

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Dział Epidemiologii - Pielęgniarka Epidemiologiczna
Bernadeta Kosmalska

74 64 89 982