Działy
(Sokołowskiego 4)

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dział Organizacji i Nadzoru
Kierownik - Grażyna Mizera

74 64 89 888

DON - Sekcja Statystyki Medycznej
Z-ca Kierownika - Danuta Hodyl-Dalecka

74 64 89 693

Dział Obsługi Szpitala
p.o. Kierownika

74 64 89 600

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kierownik - Małgorzata Słomiana

74 64 89 700

Dział Spraw Pracowniczych i Płac
Kierownik - Dorota Jankowicz

74 64 89 729

Dział Epidemiologii - Pielęgniarka Epidemiologiczna
Teresa Piksa, Aneta Wanago

74 64 89 690

Dział Księgowości Finansowej
Kierownik - Małgorzata Czajkowska

74 64 89 833

Dział Księgowości Materiałowej
Kierownik - Grażyna Warchoł

74 64 89 860

Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych
Kierownik - Jolanta Królak

74 64 89 692

Dział Budżetowania i Analiz
Kierownik - Beata Welc

74 64 89 735