Dzienny Oddział Psychiatryczny

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Dyżurka Pielęgniarska

74 64 89 981

Gabinet Lekarski

74 64 89 980

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest do kompleksowego diagnozowania, leczenia, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychiatrycznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebujących całodobowej opieki szpitalnej. Zajęcia w Oddziale Dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, a następnie pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny. Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć poprawie stanu psychicznego Pacjenta, redukcji objawów chorobowych, a także aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej oraz zawodowej.

Pacjentom w trakcie pobytu w Oddziale oferujemy:

 • psychoterapię indywidualną i grupową,
 • specjalistyczną opiekę lekarska, porady lekarza psychiatry,
 • specjalistyczną opiekę pielęgniarską,
 • treningi poznawcze - ćwiczenia pamięciowe i na spostrzegawczość, usprawniające percepcję,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • treningi asertywności i komunikacji,
 • treningi inteligencji emocjonalnej,
 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • terapię zajęciową,
 • arteterapię - zajęcia plastyczne, rękodzieło itp.,
 • ludoterapię - zajęcia wykorzystujące gry i zabawy,
 • filmoterapię - zajęcia wykorzystujące różnego rodzaju sztukę filmową
 • biblioterapię - zajęcia grupowe z książką,
 • zajęcia relaksacyjne połączone z muzykoterapią,
 • psychorysunek
 • treningi kulinarne,
 • zajęcia sportowe dostosowane do wieku i sprawności ruchowej pacjenta,
 • spacery, wycieczki i zajęcia w terenie.

Warto wiedzieć:
Pacjenci przyjmowani są do Oddział na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu.