Izba Przyjęć dla Dzieci

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Dyżurka Pielęgniarek

74 64 89 841

Dział Diagnostyki Obrazowej USG Sekretariat

74 64 89 850

Izba Przyjęć Pielęgniarka Oddziałowa
Ewa Wize

74 64 89 842

Izba Przyjęć Wewnętrzna

74 64 89 865