Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka pielęgniarek

74 64 89 655

Gabinet lekarzy

74 64 89 724

Pielęgniarka Oddziałowa
Ewa Chlebowska

74 64 89 656

Sekretariat

74 64 89 652