Oddział Chirurgii Onkologicznej

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka pielęgniarek

74 64 89 802

Gabinet lekarzy

74 64 89 954

Pielęgniarka Oddziałowa
Elżbieta Cichoń

74 64 89 953

Sekretariat

88 54 60 039