Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka Pielęgniarska

74 64 89 808

Gabinet Lekarski

74 64 89 923

Pielęgniarka Oddziałowa
Anna Wiśniewska

74 64 89 835

Sekretariat

74 64 89 811

Oddział założony w 2005r., jest kontynuatorem Wałbrzyskiej Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, która sięga 1977 roku. Jest jedną z trzech jednostek tego typu na Dolnym Śląsku, zajmującą się leczeniem schorzeń twarzoczaszki i szyi. Dysponuje ośmioma łóżkami, na salach 1,2,3 – osobowych,
salą zabiegową „czystą” i „brudną” oraz salą operacyjną do zabiegów w znieczuleniu miejscowym. Podstawowe zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo - twarzowej na bloku operacyjnym dwa razy w tygodniu.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
i dwa miejsca rezydenckie. Prowadzi również staże kierunkowe.


Oddział ma dostęp do szerokiej bazy diagnostycznej:

 • diagnostyka obrazowa;
 • RTG cyfrowe, w tym RTG panoramiczne;
 • TK, MR, USG;
 • badania laboratoryjne i mikrobiologiczne;
 • diagnostyka patomorfologiczna ( również badanie śródoperacyjne );
 • współpraca ze wszystkimi Oddziałami Szpitalnymi

Procedury wykonywane w Oddziale Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

 • Diagnostyka i leczenie urazów twarzoczaszki
 • Diagnostyka i leczenie stanów zapalnych twarzoczaszki i szyi
 • Diagnostyka i leczenie schorzeń zatok obocznych nosa
 • Diagnostyka i leczenie chorób gruczołów ślinowych
 • Diagnostyka i leczenie nowotworów jamy ustnej
 • Chirurgia przedprotetyczna
 • Leczenie wad rozwojowych twarzoczaszki