Oddział Dzienny Chemioterapii - odcinek hematologiczny