Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Dzieci i Młodzieży

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Dyżurka Pielęgniarska

74 64 89 996

Gabinet Lekarski

74 64 89 995

Gabinet Psychologa

74 64 89 994

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania poprzez oddziaływanie terapeutyczne i leczenie farmakologiczne.

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania do szpitala. Pacjenci podczas pobytu w Oddziale w czasie roku szkolnego realizują obowiązek szkolny - w Szkole Podstawowej nr 3 Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych.

Zajęcia terapeutyczne i szkolne odbywają się od poniedziałku do piątku. W tym czasie pacjenci objęci są opieką doświadczonego personelu terapeutyczno-medycznego.

Pobyt na Oddziale wiąże się z obowiązkowym udziałem w zajęciach terapeutycznych i szkolnych. Rodzic lub opiekun prawny jest zobligowany do współpracy z Oddziałem (konsultacje z lekarzem, psychologiem, terapia rodzinna), co jest istotnym czynnikiem w procesie leczenia dziecka.

Dodatkowy Kontakt:

- Telefon komórkowy - +48 785 051 527

- Sekretariat E-mail -  mateusz.cichon@zdrowie.walbrzych.pl

Oferowane świadczenia:

Diagnostyka

Badania psychiatryczne
Badania psychologiczne
Badania laboratoryjne
Elektroencefalografia (EEG)

Terapie

Psychoterapia indywidualna i grupowa
Terapia Rodzin
Terapia Zajęciowa indywidualna i grupowa
Socjoterapia
Społeczność lecznicza
Trening umiejętności społecznych (TUS)

Opieka Zespołu Terapeutyczno-Medycznego

Opieka lekarska
Opieka pielęgniarska
Opieka psychologiczna

Pozostałe

Wywiady i interwencje socjalne
Interwencje kryzysowe
Promocja zdrowia psychicznego
Psychoedukacja

Personel Oddziału:

Lekarze:

lek. Paulina Grelewicz
lekarz kierujący oddziałem, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Anna Nikiel
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Pielęgniarki:

mgr piel. Danuta Pisalska
pielęgniarka koordynująca, specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. dyp. Janina Dąbrowska
specjalista zarządzania i organizacji w ochronie zdrowie

lic. piel. Agnieszka Działoszyńska
specjalista pielęgniarstwa internistycznego

Psycholodzy

mgr Anna Naskręt
psycholog, psychoterapeuta

mgr Agnieszka Kopciuch
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

mgr Łukasz Łosyk
psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji

mgr Olga Madziar
psycholog, psychoterapeuta

mgr Agnieszka Szyszkowska
psycholog

mgr Anna Madej
psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

mgr Dagmara Krawczyk
psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Terapeuci Zajęciowi

mgr Tomasz Drzyzga
terapeuta zajęciowy, specjalista terapii uzależnień

mgr Magdalena Mazur
terapeuta zajęciowy

Terapeuci Rodzinni współpracujący z Oddziałem

mgr Agnieszka Janaszak
psycholog, psychoterapeuta

Pracownik Socjalny

mgr Andrzej Berdowicz
pracownik socjalny