Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Dzieci i Młodzieży

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Dyżurka Pielęgniarska

74 64 89 996

Gabinet Lekarski

74 64 89 995

Gabinet Psychologa

74 64 89 994

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania poprzez oddziaływanie terapeutyczne i leczenie farmakologiczne. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania do szpitala. Pacjenci podczas pobytu w Oddziale w czasie roku szkolnego realizują obowiązek szkolny - w Szkole Podstawowej nr 3 Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych. Zajęcia terapeutyczne i szkolne odbywają się od poniedziałku do piątku. W tym czasie pacjenci objęci są opieką doświadczonego personelu terapeutyczno-medycznego. Pobyt na Oddziale wiąże się z obowiązkowym udziałem w zajęciach terapeutycznych i szkolnych. Rodzic lub opiekun prawny jest zobligowany do współpracy z Oddziałem (konsultacje z lekarzem, psychologiem, terapia rodzinna), co jest istotnym czynnikiem w procesie leczenia dziecka.

W Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży prowadzone są badania kliniczne w zakresie psychiatrii dzieci (miedzy innymi schizofremia).

Dodatkowy Kontakt:

- Telefon komórkowy - +48 785 051 527

- Sekretariat E-mail -  mateusz.cichon@zdrowie.walbrzych.pl

Oferowane świadczenia:

Diagnostyka

 • Badania psychiatryczne
 • Badania psychologiczne
 • Badania laboratoryjne
 • Elektroencefalografia (EEG)

Terapie

 • Psychoterapia indywidualna i grupowa
 • Terapia Rodzin
 • Terapia Zajęciowa indywidualna i grupowa
 • Socjoterapia
 • Społeczność lecznicza
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)

Opieka Zespołu Terapeutyczno-Medycznego

 • Opieka lekarska
 • Opieka pielęgniarska
 • Opieka psychologiczna

Pozostałe

 • Wywiady i interwencje socjalne
 • Interwencje kryzysowe
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Psychoedukacja

Personel Oddziału:

Lekarze:

lek. Paulina Grelewicz
lekarz kierujący oddziałem, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Anna Nikiel
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Pielęgniarki:

mgr piel. Danuta Pisalska
pielęgniarka koordynująca, specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. dyp. Janina Dąbrowska
specjalista zarządzania i organizacji w ochronie zdrowie

lic. piel. Agnieszka Działoszyńska
specjalista pielęgniarstwa internistycznego

Psycholodzy

mgr Anna Naskręt
psycholog, psychoterapeuta

mgr Agnieszka Kopciuch
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

mgr Łukasz Łosyk
psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji

mgr Olga Madziar
psycholog, psychoterapeuta

mgr Agnieszka Szyszkowska
psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

mgr Anna Madej
psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

mgr Dagmara Krawczyk
psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

mgr Paulina Duszczak
psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

mgr Joanna Kwaśniewska
psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

mgr Joanna Chachulska
psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Terapeuci Zajęciowi

mgr Tomasz Drzyzga
terapeuta zajęciowy, specjalista terapii uzależnień

mgr Magdalena Mazur
terapeuta zajęciowy

Terapeuci Rodzinni współpracujący z Oddziałem