Oddział Internistyczno-Infekcyjny

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Dyżurka pielęgniarek

74 64 89 804

Gabinet lekarzy

74 64 89 806

Pielęgniarka Oddziałowa
Ewa Wize

74 64 89 812

Sekretariat

74 64 89 807