Oddział Nefrologii i Stacja Dializ

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka pielęgniarek - dializa

74 64 89 649

Dyżurka pielęgniarek - nefrologia

74 64 89 650

Gabinet lekarzy

74 64 89 648

Pielęgniarka Oddziałowa
Trachimowicz Krystyna

74 64 89 928

Sekretariat

74 64 89 646