Oddział Neurochirurgiczny

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka pielęgniarek

74 64 89 635

Gabinet lekarzy

74 64 89 634

Intensywny Nadzór Neurochirurgiczny

74 64 89 854

Sekretariat

74 64 89 636