Oddział Neurologiczny

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka pielęgniarek

74 64 89 639

Gabinet lekarzy

74 64 89 638

Pilęgniarka Oddziałowa
Urszula Augustyniak

74 64 89 906

Sekretariat

74 64 89 629

Neurologia w placówce im.dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu istnieje od czasu otwarcia Szpitala Górniczego, czyli od 1973 roku. Wówczas był to jeden Oddział Neurologiczno-Neurochirurgiczny Na jego czele stał Prof. Jerzy Hołyst . Później stworzono dwa odrębne oddziały- ordynatorem Neurologii została dr n. med. Janina Łazowska-Jurkanis , a jej następczynią była Izabela Krawczyk . Od 2000 roku placówką kieruje Maria Krużewska-Orłowska

 

 


Neurologia to przede wszystkim diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego (udary mózgu), chorób neurodegeneracyjnych, padaczek. W oddziale leczone są też zespoły demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane), bólowe zespoły korzeniowe na podłożu zmian zwyrodnieniowo-dyskopatycznych kręgosłupa, a także polineuropatie .

 

Nowocześnie po remoncie

Niedawno zakończył się remont. Teraz oddział lśni nowością. Podłogi utrzymane są w niebieskiej tonacji, sale schludne i przestronne. Nie ma mowy, by pacjenci leżeli jeden obok drugiego w tłoku. - Dysponujemy 28 łóżkami, które praktycznie przez cały czas są zajęte, ale warunki pobytu są naprawdę komfortowe - informuje Maria Krużewska-Orłowska. Szefostwo placówki może być dumne. Sprzęt, który zgromadzono w oddziale można śmiało zaliczyć do najnowocześniejszej aparatury, jaka obecnie dostępna jest na rynku. Neurologia dysponuje dwiema pracowniami diagnostycznymi (Dopplerowską oraz Pracownią EEG), salą gimnastyczną przeznaczoną do ćwiczeń rehabilitacyjnych. To właśnie w niej pacjenci dochodzą do pełnej sprawności, będąc rehabilitowanymi wg nowoczesnych metod (Bobath, PNF). - Mamy całodobowy dostęp do nowoczesnej diagnostyki neuroobrazowej, ta-kiej jak tomografia komputerowa i magne-tyczny rezonans jądrowy, a także możliwość wykonywania na miejscu badań naczynio-wych (angio-TK i DSA). Jedyną rzeczą, która przydałaby się jeszcze u nas jest aparat do badań EMG. Myślę, że kiedyś się go doczekamy - uśmiecha się Maria Krużewska-Orłowska. Dużą zaletą jest fakt, że na jednym piętrze z Oddziałem Neurologii sąsiaduje Oddział Neurochirurgii.W związku z powyższym pacjenci, którzy wymagają leczenia neuro-chirurgicznego nie muszą być odsyłani do odległych placówek.

Za bary z udarem

Znakomitym pomysłem było otwarcie1 stycznia 2005 roku pododdziału udarowego. - Wygraliśmy konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia, które sfinansowało zakup specjalistycznego sprzętu - mówi Ordynator Oddziału Neurologii. Pododdział dysponuje kardiomonitorami, respiratorem, pompami infuzyjnymi, aparatem USG-Doppler (służącym do oceny przepływów w tętnicach dogłowowych i wewnątrz-czaszkowych). Na "udarówce" są dwie specjalnie wydzielone sale intensywnego nadzoru, gdzie jednocześnie może przebywać ośmiu pacjentów. Pododdział liczy łącznie 13 łóżek. Jest on zaledwie jednym z trzech na Dol-nym Śląsku. Pozosta-łe dwie placówki udarowe są we Wrocławiu. Dzięki zwycięstwu w innym konkursie Ministerstwa Zdrowia wałbrzyski pododdział otrzymał pieniądze na specjalistyczne leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych z udarem mózgu. Jest to najnowocześniejsza terapia farmakologiczna zgodna z zaleceniami m.in. WHO- Deklaracji Helsing-borgskiej, Europejskiej Inicjatywy Udarowej i Amerykańskiej Akademii Nerologicznej. Wymiernymi korzyściami wynikającymi z leczenia pacjentów z udarem mózgu w pododdziale udarowym jest mniejsza liczba powikłań ogólnomedycznych, mniej nasilona niesprawność poudarowa, niższa śmiertelność oraz krótszy pobyt w szpitalu. Pododdział udarowy dysponuje kardiomonitorami, respiratorem, a także pompami infuzyjnym