Oddział Onkologiczny

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka pielęgniarek

74 64 89 731

Gabinet lekarski

74 64 89 983

Oddział Dzienny Chemioterapii

74 64 89 732

Sekretariat

74 64 89 957

Oddział Onkologiczny w październiku 2003 roku wydzielony został ze struktur Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala im. A. Sokołowskiego. Powstał na bazie tzw. „łóżek hematologicznych”, którymi dysponowaliśmy od około 1996 roku, lecząc pacjentów z nowotworami układowymi, narządowymi oraz schorzeniami układu krwiotwórczego nierozrostowymi.

Równocześnie z Oddziałem Onkolo-gicznym utworzono sześciołóżkowy Oddział Chemioterapii Dziennej. Z oddziałami ściśle związane są poradnie specjalistyczne: hematologiczna (początkowo, tj. od roku 1986 zlokalizowana w przychodni przy ul. Browarnej a od grudnia 1990r. w Szpitalu im dr A. Sokołowskiego) oraz onkologiczna utworzona w 2002 roku, funkcjonująca od stycznia 2003r.

 

 


Nasz obszar oddziaływania obejmuje teren byłego Województwa Wałbrzyskiego, liczącego około 750 tys. mieszkańców. Zapotrzebowanie na leczenie onkologiczne i hematologiczne w tym rejonie jest bardzo duże i wciąż rosnące o czym świadczyć mogą przykładowe cyfry: w roku 2004 w oddziale onkologicz-nym leczono 485 chorych, w 2005 - 687, a w 2006 - 734, w oddziale chemioterapii dziennej odpowiednio: 1387, 1680 i 1913. W 2006 roku w poradni onkologicznej przyjęto 1140 pacjentów, a w poradni hematologicznej - 1530.
Taką ilość chorych obsługuje trzech specjalistów: Maria Romańska,  Jolanta Błaszczyk-Mnich i Anna Łukowiak-Sokołowska..

Nasza praca została wysoko oceniona przez wizytujących nas w ostatnich latach Regionalnych Konsultantów ds. onkologii- p. dr Emilię Filipczyk-Cisarz i ds. hematologii- p. Prof. dr hab. Kazimierza Kuliczkowskiego: uznali, iż Oddział odpowiada standardom II° referencyjności w obu zakresach.
Personel zatrudniony w naszym oddziale jest profesjonalny, dobrze wyszkolony, pracujący z dużym oddaniem i zaangażowaniem dla dobra ciężko chorych.