Oddział Pediatryczny

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Odcinek Pielęgniarski "A"

74 64 89 765

Odcinek Pielęgniarski "B"

74 64 89 761

Pielęgniarka Oddziałowa
Jolanta Ćwikła

74 64 89 763

Sekretariat

74 64 89 762