Oddział Psychiatryczny i Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Dyżurka Pielęgniarska I piętro

74 64 89 977

Dyżurka Pielęgniarska II piętro

74 64 89 978

Dyżurka Pielęgniarska parter

74 64 89 976

Gabinet Lekarski

74 64 89 852

Gabinet Psychologa

74 64 89 985

Izba Przyjęć

74 64 89 975

Ordynator Oddziału Lek. med.
Martyna Szurmińska

74 64 89 971

Pielęgniarka Oddziałowa
Urszula Grzybek

74 64 86 974

Sekretariat

74 64 89 970