Oddział Pulmonologiczny

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka pielęgniarek

74 64 89 643

Gabinet lekarzy

74 64 89 642

Pielęgniarka Oddziałowa
Zyta Szarafin

74 64 89 644

Sekretariat

74 64 89 640