Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Lekarz Kierujący Oddziałem Lek. med.
Teresa Nowak

74 64 89 798