Oddział Rehabilitacyjny

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Dyżurka Pielęgniarska Rehabilitacja Neurologiczna

74 64 89 870

Dyżurka Pielęgniarska Rehabilitacja Ogólnoustrojowa

74 64 89 831

Gabinet Lekarski

74 64 89 869

Ordynator Oddziału Dr n. med.
Dariusz Rybacki

74 64 89 846

Pielęgniarka Oddziałowa
Dorota Karolczak

74 64 89 832

Sekretariat

74 64 89 872

W ramach Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej przyjmowani są pacjenci po zabiegach operacyjnych:

  • wsczepienia endoprotez stawów biodrowych i kolanowych,
  • po zabiegach rekontrukcyjnych narządu ruchu,
  • po operacjach złamań kości,
  • po urazach wielonarządowych.

Do oddziału rehabilitacji neurologicznej przyjmowani są pacjenci:

  • bezpośrednio po incydentach udarowych,
  • po operacjach neurochirurgicznych,
  • z uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego,
  • z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.