Oddział Urologiczny

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Dyżurka pielęgniarek

74 64 89 952

Gabinet lekarzy

74 64 89 803

Ordynator Lek. med.
Aleksander Biały

74 64 89 837

Pielęgniarka Oddziałowa
Iwona Leśnikowska

74 64 89 952

Sekretariat

88 54 60 039