Poradnia Psychologiczna dla dzieci

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Poradnia Psychologiczna dla dzieci

88 54 56 352