Pracownia USG dla Dzieci

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Pracowinia USG dla Dzieci

74 64 89 775