Samodzielne stanowiska
(Batorego 4)

Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Pracownik Socjalny
Andrzej Berdowicz (Oddział Psychiatryczny)

74 64 89 986