Samodzielne stanowiska (Sokołowskiego 4)

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Pełnomocnik ds. Skarg i Wniosków
Zyta Szarafin

74 64 89 644

Specjalista ds. Organizacji Opieki Poszpitalnej
Beata Przytocka-Kruczaj

74 64 89 602

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Robert Wodejko

74 64 89 600 iodo@zdrowie.walbrzych.pl

Pełnomocnik ds. Jakości
Joanna Langer-Piróg

74 64 89 602

Zastępujący Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Jarosław Golec

74 64 89 696 iod@zdrowiel.walbrzych.pl

Pełnomocnik ds. Zarządzania Procesami
Aneta Walczak-Juś

74 64 89 686

Inspektor ds. Obronnych
Tomasz Malik

74 64 89 706

Specjalista ds. BHP
Ewa Piksa

74 64 89 863

Inspektor BHP
Ilona Pawlik

74 64 89 705

Koordynator Pakietu Onkologicznego
Paulina Dyc

88 54 54 516

Koordynator Pakietu Onkologicznego
Patrycja Czajkowska

88 54 54 508

Koordynator Pakietu Onkologicznego
Izabela Zydor-Wasiek

88 54 54 516