Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Sekretariat

74 64 89 673

Popularnie zwany „Laboratorium", to tutaj zbiegają się drogi wszystkich pacjentów leczonych w Naszych szpitalach. Laboratorium wykonuje rocznie blisko 350 tysięcy badań z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej: biochemii, analityki ogólnej, hematologii, koagulologii, bakteriologii, serologii transfuzjologicznej i coraz bardziej popularnej immunologii. Dla potrzeb naszych oddziałów, laboratorium ma do dyspozycji również Bank Krwi.

Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej kieruje mgr Lidia Micińska oraz zastępca mgr Marta Jędrzejewska . Bankiem Krwi i Pracownią Sero-logii Transfuzjologicznej kieruje mgr Janina Jurek . Nad sprawnym przebiegiem procesu diagnostycznego czuwa zespół doświadczonych fachowców składający się z 7 pracowników z wyższym wykształceniem (diagnostów laboratoryjnych), 13 techników analityki medycznej, mgr biologii, sekretarki medycznej oraz pomocy laboratoryjnej. Badania wykonywane są całodobowo na trzech zmianach, (również w soboty, niedziele święta). Poza badaniami wykonywanymi na potrzeby oddziałów szpitalnych Zakład świadczy usługi diagnostyczne również dla całkiem licznej grupy odbiorców zewnętrznych m.in. dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze, szpitala „Latawiec" w Świdnicy czy tez indywidualnie zgłaszających się pacjentów.

Zakład wyposażony jest w nowoczesne analizatory, własną stację uzdatniania wody oraz laboratoryjną siec informatyczną. Te wszystkie „cuda techniki" radykalnie skracają czas oczekiwania na wyniki, niejednokrotnie z kilku godzin do maksymalnie 30 minut. Informatyczna sieć laboratoryjna pozwala na szybkie dostarcze-nie wyników badań przez Internet i Intranet odbiorcom, jeszcze przed ich wydrukowaniem.

Jako jedna z dwóch placówek na Dolnym Śląsku (poza Wrocławiem) możemy w ciągu 5 minut oznaczyć poziom HbCO - hemoglobiny tlenkowęglowej, parametru wielce przydatnego w rozpoznawaniu zatruć tlenkiem węgla. Również jako nieliczni na terenie dawnego województwa wałbrzyskiego dysponujemy fachową kadrą pomagającą w diagnozowaniu licznej grupy pacjentów hematologicznych, wykonując tak zwane mielogramy czyli określając odsetkowy wzór morfologiczny szpiku kostnego.

Jakość wykonywanych przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej badań jest stale potwierdzana i monitorowana w krajowej kontroli jakości, prowadzo-nej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie (POLMICRO) oraz udział w międzynarodowych sprawdzianach jakości badań RIQAS (obejmuje poza Polską Wielka Brytanię, Kanadę, Francję, Niemcy, Portugalię i Hiszpanię ) oraz QCS, które obejmują Polskę, Francje i Niemcy.