Zakład Diagnostyki Obrazowej

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Rejestracja rtg

74 64 89 670

Zgodnie z zapisem art. 32 C ustawy Prawo Atomowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 i z 2020 r. poz. 284) informuję, że wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu szpitala, a emitujące promieniowanie jonizujące wykorzystywane w celach diagnostycznych nie mają wpływu na środowisko naturalne. Dawki mierzone poza obiektem są równe promieniowaniu tła.

Ponadto aparaty są kontrolowane okresowo przez pracowników oddziału Higieny Radiacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej we Wrocławiu.

Kontrola dozymetryczna personelu jest prowadzona przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.