Pokaż menu

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

Nazwa zadania:

"Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020".

Kwota przyznanych środków publicznych: 238 344,00 PLN.