Pokaż menu

Docieplenie scian i stropodachów budynków Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

 

European Flag
ZPORR Unia Europejska

23 lipca 2004 r. Szpital im. Sokołowskiego złożył dwa wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

1. "Zakup diagnostycznej aparatury obrazowej dla Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu",
2. "Docieplenie scian i stropodachów budynków Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu".

Dofinansowanie projektów w wysokości do 75% kosztów całkowitych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe 25% szpital musi pokryć ze środków własnych.

Rozpoczeliśmy realizację projektów zakupując mikroskop z kamerą cyfrową, echokardiograf, usg wielofunkcyjny, mammograf, aparat rtg z torem wizyjnym, aparat rtg z ramieniem C. Przystąpiliśmy także do termomodernizacji budynków szpitalnych. Łączna wartość całkowita projektów wynosi ok. 4 mln. zł.

30 czerwca 2005 r. szpital podpisał umowę na dofinansowanie projektów z Wojewodą Dolnośląskim. Na tej podstawie mogliśmy zwrócić się z prośbą o refundację poniesionych kosztów zarówno za zakup sprzętu jak i za docieplenie budynków.

Zakończenie realizacji projektów nastąpiło 31.12.2005 r.

Szczegółowych informacji nt. Funduszy Strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego znajdują się na stronach www.zporr.gov.pl oraz www.zporr.dolnyslask.pl