Specjalistyczny Szpital im. Dra A.Sokołowskiego

Pokaż menu

Szpital Górniczy w Wałbrzychu rozpoczął swą pracę w grudniu 1972 r. W tym roku na podstawie decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu powołano Zespół Opieki Zdrowotnej dla Górników w Wałbrzychu a w jego skład weszły min. Obwodowa Przychodnia Górnicza, Szpital Górniczy, Przychodnia przy Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wałbrzychu, Pogotowie Górnicze.

Szpital powstał w odpowiedzi na strukturę przemysłową w regionie wałbrzyskim i swoją opieką objął emerytów i rencistów górnictwa i energetyki, zakładów koksowniczych, gazowniczych, kopalni barytu oraz firm kooperujących. Górniczy Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej sprawował również specjalistyczny nadzór wojewódzki w dziedzinie medycyny przemysłowej nad 69 przychodniami międzyzakładowymi oraz dwoma przemysłowymi zespołami opieki zdrowotnej. Udzielano ponadto porad konsultacyjnych w rozpoznawaniu chorób zawodowych.

Szpital Górniczy w Wałbrzychu rozpoczął swą pracę w grudniu 1972 r. W tym roku na podstawie decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu powołano Zespół Opieki Zdrowotnej dla Górników w Wałbrzychu

Pierwszym dyrektorem został lekarz Jerzy Sawicki

 • W 1973 roku w Szpitalu został otwarty Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej
  W 1974 roku dyrektorem zespołu został lek. Mirosław Ryniec,
  a od roku 1975 stanowisko to objął lek. Lech Lenkiewicz.
 • W 1979 roku w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej
  utworzono Stację Dializ pozaustrojowych dysponującą wówczas jedną sztuczną nerką firmy Tvavenol.
  Szpital liczył wówczas 341 łóżek w oddziałach :
  1) urazowo - ortopedycznym
  2) chirurgii ogólnej
  3) chorób wewnętrznych
  4) neurologiczno - neurochirurgicznym
  5) chorób układu oddechowego
  6) anestezjologii
  7) intensywnej opieki medycznej i pomocy doraźnej
  8) dializ pozaustrojowych

Profil szpitala pozostawał wówczas w ścisłej zależności z występującymi w dolnośląskim zagłębiu węglowym zagrożeniami zdrowia ludzkiego, a zatem z występującymi schorzeniami, przede wszystkim chorobami zawodowymi.

 • Do szczególnych osiągnięć zakładu należy utworzenie
  Zakładu Anatomii Patologicznej i jego stały rozwój.

W odpowiedzi na zmiany struktury rynku, zatrudnienia, a co się z tym wiąże występujących chorób wśród społeczności lokalnych rozpoczęła się restrukturyzacja szpitala.

 • W roku 1989 dyrektorem placówki został lek Stefan Sekula.

W grudniu 1992 roku decyzją wojewody z dnia 30.12.1992 r. o wpisie do rejestru ZOZ Szpital Górniczy został przekształcony w Szpital Wojewódzki im. dra A. Sokołowskiego (nr rej. 28 /0001/92). W Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Wojewódzki przekształcił się w roku 1998 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wałbrzyskiego Nr 103/98 z dnia 20.07.1998 r.


W roku 2002 dyrektorem placówki został dr n. med. Roman Szełemej.

 • Funkcjonowały wówczas następujące oddziały:

  1) chirurgii urazowo - ortopedycznej
  2) chirurgii ogólnej
  3) kardiologiczno - internistyczny
  4) neurologiczny, neurochirugiczny
  5) chorób płuc
  6) Dializ i Nefrologii
  7) Reumatologii
  8) Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   
 • Funkcjonowały następujące Poradnie Specjalistyczne:

  1) hematologiczna
  2) ortopedyczna
  3) neurochirurgiczna
  4) nefrologiczna
  5) gastrologiczna
  6) angiologiczna
  7) reumatologiczna
  8) neurologiczna
  9) epileptologiczna
  10) chorób płuc
  11) zaopatrzenia ortopedycznego.
 • W odpowiedzi na znaczny wzrost liczby zachorowań na choroby nowotworowe
  i choroby układu krążenia w regionie wałbrzyskim został utworzony Oddział Kardiologii wraz z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych z prawem hospitalizacji przypadków hematologicznych.
 • W czerwcu 2000 r. zlikwidowano Oddział Reumatologii - z oddziału wyłączono rehabilitację i utworzono Poradnię rehabilitacyjną.
 • Oddział Dializ obecnie składa się ze stacji dializ pozaustrojowych oraz ambulatorium dializ otrzewnowych, które spełniają wszelkie standardy Unii Europejskiej