Pokaż menu

Kontakt - Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Wejście przez budynek E” z windą, 1 piętro

Wejście przez budynek D” tylko po schodach, 1 piętro

ul. Alfreda Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Dolny Śląsk

Polska

Sekretariat telefon: +48746489603

Google Maps: https://goo.gl/maps/xujHwRi7S5z

Google Kod Plus: R72G+JW Wałbrzych

Z uwagi na poszanowanie prywatności pacjentów pozostających pod naszą opieką, jak i ustawę o ochronie danych osobowych RODO” - nie udzielamy informacji na temat zdrowia przez telefon. Zapraszamy do kontaktu osobistego.

Odbiór wypisów w Sekretariacie, należy przedstawić dowód osobisty pacjenta.

Zachęcamy do odwiedzania Internetowego Konta Pacjenta, gdzie wystawione w naszym oddziale skierowania i recepty są do wglądu

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta