Pokaż menu

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest do kompleksowego diagnozowania, leczenia, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychiatrycznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebujących całodobowej opieki szpitalnej. Zajęcia w Oddziale Dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, a następnie pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny. Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć poprawie stanu psychicznego Pacjenta, redukcji objawów chorobowych, a także aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej oraz zawodowej.

Pacjentom w trakcie pobytu w Oddziale oferujemy:

 • psychoterapię indywidualną i grupową,
 • specjalistyczną opiekę lekarska, porady lekarza psychiatry,
 • specjalistyczną opiekę pielęgniarską,
 • treningi poznawcze - ćwiczenia pamięciowe i na spostrzegawczość, usprawniające percepcję,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • treningi asertywności i komunikacji,
 • treningi inteligencji emocjonalnej,
 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • terapię zajęciową,
 • arteterapię - zajęcia plastyczne, rękodzieło itp.,
 • ludoterapię - zajęcia wykorzystujące gry i zabawy,
 • filmoterapię - zajęcia wykorzystujące różnego rodzaju sztukę filmową
 • biblioterapię - zajęcia grupowe z książką,
 • zajęcia relaksacyjne połączone z muzykoterapią,
 • psychorysunek
 • treningi kulinarne,
 • zajęcia sportowe dostosowane do wieku i sprawności ruchowej pacjenta,
 • spacery, wycieczki i zajęcia w terenie.


Swoją opieką obejmuje również rodziny Pacjentów proponującą im spotkania edukacyjno-konsultacyjne, sesje psychoterapii rodzinnej oraz spotkania terapeutyczne w prowadzone metodą Otwartego Dialogu.
Zespół tworzą:

lek. Aleksandra Krajewska – Lekarz Kierujący Oddziałem, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta, terapeuta w trakcie szkolenia w metodzie Otwartego Dialogu.
lek. med. Anita Domisiewicz- Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem, specjalista psychiatra, terapeuta w trakcie szkolenia w metodzie Otwartego Dialogu,
mgr Kamila Korczowska-Woźniak - psycholog,  psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
mgr Sandra Okalska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, terapeuta w trakcie szkolenia w metodzie Otwartego Dialogu,
mgr Joanna Pacuła-Kargol - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji,
mgr Sylwia Kardacz - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

mgr Iwona Kraczkowska - pedagog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
mgr Marta Zdrojewska – pedagog, arteterapeuta, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, terapeuta w trakcie szkolenia w metodzie Otwartego Dialogu,
lic. Dawid Maczuba – pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta w trakcie szkolenia w metodzie Otwartego Dialogu
mgr Elżbieta Skonieczna - Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Małecka – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
Beata Sławicka – personel pomocniczy.


Warto wiedzieć:
Pacjenci przyjmowani są do Oddział na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu.