Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Gabinet lekarzy

74 64 89 605

Dyżurka pielęgniarek

74 64 89 607

Pielęgniarka Oddziałowa
Dorota Borczyk

74 64 89 609

Sekretariat

74 64 89 603