Pokaż menu

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu
umożliwiającego sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Niniejszym informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a)specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej - formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: nieprawidlowosci.mrr.gov.pl