Pokaż menu

Termomodernizacja budynków oraz budowa kolektorów słonecznych na budynkach Specjalistycznego Szitala im. dra A. Sokołowksiego przy ul. Batorego i ul. Sokołowskiego w Wałbrzychu

zdjęcia z realizacji projektu