Sokołowskiego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Udzielanie świadczeń medycznych w trybie nagłym

Oddziały

Poradnie specjalistyczne

Zakłady, Pracownie i inne komórki medyczne

Administracja