Dofinansowanie do badań perinatologicznych.

26 lutego 2021

W dniu 26 stycznia 2021 r. została podpisana umowa Nr DZ-Z/2/2021 pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Specjalistycznym Szpitalem im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przyznająca dotację na realizację programu badań perinatologicznych.

Program obejmuje badania USG przezciemiączkowe oraz echokardiograficzne serca u noworodków.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. planowane jest przebadanie 156 noworodków, w tym ok. 100 to badania przezciemiączkowe główki.

Warunkiem udziału w programie jest miejsce urodzenia noworodka - Dolny Śląsk. W ramach badania noworodkowi przysługuje jedno badanie USG przezciemiączkowe i jedno USG kardiologiczne. Każdy opiekun musi też podpisać zgodę na udział w programie.

USG przezciemiączkowe jest wykonywane przesiewowo po urodzeniu i jest przydatnym narzędziem diagnostycznym, pozwalającym w sposób szybki, prosty i bezpieczny rozpoznać nieprawidłowości o charakterze wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego.

W przypadku USG serca, zostanie ono wykonane u noworodków spełniających określone kryteria, np. u dzieci z nieprawidłowym testem pulskosymetrycznym lub w przypadku dystrofii płodu. Badanie echokardiograficzne serca jest całkowicie nieinwazyjne i pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie zarówno nieprawidłowości pod względem budowy, jak i funkcji elementów serca i naczyń.

 

Najnowsze aktualności

2024-03-18
INFORMACJA DLA SPONSORÓW BADAŃ KLINICZNYCH / FIRMY CRO
2023-06-26
PRAWO ATOMOWE

PRAWO ATOMOWE

2022-10-05
KONSORCJUM
2022-09-20
Badania płatne

Badania płatne