Pokaż menu

Czerwiec 2007

W dniu 14 czerwca 2007 r. na Zamku Książ koło Wałbrzycha odbyła się VII Wałbrzyska Konferencja Kardiologiczna. Organizowanie wiosną każdego roku tej konferencji naukowo-szkoleniowej, adresowanej do kardiologów, internistów i lekarzy rodzinnych regionu wałbrzyskiego, Dolnego Śląska i województw ościennych jest już 7-letnią tradycją. Corocznie organizatorem jest ordynator Oddziału Kardiologicznego Wałbrzyskiego Ośrodka Kardiologii Interwencyjnej, jednocześnie dyrektor Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, dr n. med. Roman Szełemej. Konferencje organizowane są wspólnie z wrocławskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (przewodnicząca: prof. dr hab. Maria Witkowska). Organizatorzy starają się, by tematyka Konferencji była aktualna i atrakcyjna dla szerokiego gremium lekarzy – jej adresatów. Jako prelegenci występują pracownicy Wałbrzyskiego Ośrodka Kardiologii Interwencyjnej, ale przede wszystkim zaproszeni goście z przodujących ośrodków kardiologicznych w kraju. W tym roku wiodącym tematem Konferencji były „Zakrzepy wewnątrzsercowe”. Konferencję otworzył i powitał uczestników dr n. med. Roman Szełemej. Następnie wprowadzenie pt. „Sytuacje kliniczne w kardiologii sprzyjające występowaniu zakrzepów” wygłosił prof. Krzysztof Wrabec, obecnie z Wałbrzyskiego Ośrodka Kardiologii Interwencyjnej. W następnym punkcie programu prof. Maria Podolak-Dawidziak z Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Akademii Medycznej we Wrocławiu przedstawiła wykład zatytułowany „Patogeneza zakrzepicy”, a po niej dr Roman Szełemej – wykład „Zakrzepy lewego serca – jak leczyć? Przypadki kliniczne obserwowane w Wałbrzyskim Ośrodku Kardiologii Interwencyjnej”. Następnie dr hab. Bożena Sobkowicz z Kliniki Kardiologii Akademii Medycznej w Białymstoku omówiła temat „Zakrzepy serca prawego – powstawanie, diagnostyka i leczenie”. Kolejnym wykładowcą był dr hab. Wojciech Kustrzycki – kierownik Kliniki Kardiochirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu, który przedstawił rolę kardiochirurga we współczesnym leczeniu zakrzepów wewnątrzsercowych. I wreszcie, na zakończenie Konferencji – dr n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk, z tej samej Kliniki, wygłosiła wykład „Oporność na leki przeciwpłytkowe”. Następnie rozdano uczestnikom opracowane na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kardiologii Interwencyjnej „Zasady leczenia doustnymi lekami antykoagulacyjnymi”, po czym zaproszono obecnych na lunch. W Konferencji wzięło udział ok. 150 lekarzy i pielęgniarek, którzy w dyskusji i w kuluarach wyrażali zadowolenie z ciekawej tematyki i formy Konferencji, zapowiadając swój udział również za rok. Uczestnikom rozdano certyfikaty przyznania 3 punktów edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Źródło http://www.viamedica.pl