Pokaż menu

Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania:

"Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w roku 2020".

Kwota przyznanych śodków publicznych: 188 530,00 PLN.

Nazwa zadania:

Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla potrzeb Oddziału Pulmonologii w 2021 r.

Wartość przyznanych środków publicznych : 1 278 798,00 zł

 Nazwa zdania:

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w 2021 r.

Wartość przyznanych środków publicznych – 300 510,00 zł

 Nazwa zadania:

Doposażenie kliniki oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków w 2022 r.

Wartość przyznanych środków publicznych – 1 990 500,00 zł

 Nazwa zadania:

Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego w 2022 r.

Wartość przyznanych środków publicznych – 288 000,00 zł

Nazwa zadania:

,,Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla pneumonologii na lata 2023 – 2024

Wartość przyznanych środków publicznych  - 900 052  zł

Nazwa zadania:

Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów” na lata 2023 – 2024.

Wartość przyznanych środków publicznych - 6 650 000  zł