Pokaż menu

Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania:

"Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w roku 2020".

Kwota przyznanych śodków publicznych: 188 530,00 PLN.