Pokaż menu

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

Nazwa zadania:

"Wyposażenie/ doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019".

Kwota przyznanych środków publicznych: 89 544,00 PLN.