Pokaż menu

Pomoc Ambulatoryjna

  • Poradnia Psychiatryczna

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 648 96 79

 

  • Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze

ul. Parkowa 8, 58 -379 Czarny Bór

tel. 74 845 01 24, 74 845 01 25

e-mail: sekretariat@dclu.pl