Pokaż menu

Struktura Centrum

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu,  na podstawie Rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2022 r. jest realizatorem programu pilotażowego w Centrach Zdrowia

Psychicznego na obszarze Miasta Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego.