Pokaż menu

PUNKTY ZGŁOSZENIOWO–KOORDYNACYJNE

PUNKTY ZGŁOSZENIOWO–KOORDYNACYJNE

Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne (PZK) ściśle współpracują ze wszystkimi poradniami
i oddziałami Centrum. Można zgłaszać się bezpośrednio-osobiście, telefonicznie lub przez e-mail.

Poprzez kontakt z PZK możliwe jest uzyskanie wskazówek i skierowanie do właściwych specjalistów.

 

Całodobowy Punkt Zgłoszeniowo–Koordynacyjny

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

tel. 885 460 354,  74 648 98 79

e- mail:PZK.CZP@ZDROWIE.WALBRZYCH.PL

 

Punkt Zgłoszeniowo–Koordynacyjny w Czarnym Borze

Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8, 58 -379 Czarny Bór

czynny: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 18.00

tel. 74 845 01 24 wew. 30

e-mail: pzk.czp@dclu.pl