Pokaż menu

Zakup sprzętu i aparatury dla Oddziałów Anestezjologii

Umowa nr 6/13/47/2023/154/1058 z dnia 11.08.2023 r.

Wartość dofinansowania: 498 179,20 zł

Całkowita wartość zadania: 499 705,20 zł  

Lokalizacja: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, ul. Alfreda Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa przez Ministerstwo Zdrowia na realizację w roku 2023 zadania: „zakup sprzętu i aparatury”
w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego poprzez zakup sprzętu
i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

Celem projektu było wsparcie szpitalnych procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez zakup sprzętu oraz aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przekazane przez Ministerstwo Zdrowia środki zostały przeznaczone na zakup nowoczesnego monitora hemodynamicznego
oraz 11 systemów infuzyjnych wraz z wyposażeniem dodatkowym.