Pokaż menu

E-ZDROWIE

Strona informacyjna tylko dla szpitali z konsorcjum- kliknij E-zdrowie-konsrocjum

Strona informacyjna o realziowanym projekcje E-zdrowie przez nasz szpital.

 

 

Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 pt:

"Dolnośląskie E-zdrowie"

Całkowita wartość projektu: 29 302 983,78 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 24 706 889,96 PLN

 

 

1. Opis projektu.

Projekt „Dolnośląskie Ezdrowie" będzie realizowany na zasadach partnerstwa. W tym celu została zawarta w dniu 12 czerwca 2009 r. umowa konsorcjum, która zawiera prawa i obowiązki wszystkich stron umowy.

W skład konsorcjum wchodzi 19 podmiotów.

 • Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu,
 • Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
 • Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,
 • Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie,
 • Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej,
 • Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu,
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
 • Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy,
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi,
 • Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy,
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.,
 • Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,

Liderem konsorcjum został Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, który odpowiadać będzie za rozliczenia rzeczowe i finansowe względem Instytucji Wdrażającej oraz zapewni trwałość finansową projektu po jego realizacji.

Projekt podzielony jest na dwie części:

 1. wdrożenie e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta. ERP obejmuje utworzenie skalowalnej bazy danych opartej o wysoce wydajny silnik bazodanowy, gromadzący z zapewnieniem wysokiego bezpieczeństwa dane, oraz dostarczający aplikację działającej w technologii webowej, oraz udostępniającej dane medyczne pacjentowi i upoważnionemu przez niego lekarzowi.

 2. wdrożenie e-usługi Wspomaganie zarządzania ZOZ na odległość, które będzie polegało na uruchomieniu aplikacji realizującej założone funkcjonalności (budżetowanie, controlling oraz raportowanie)

W celu realizacji projektu każdy z członków konsorcjum realizuje tzw. swój budżet cząstkowy (od 800 tys. zł do 1.5mln zł) - najczęściej zakup infrastruktury IT i oprogramowania, które umożliwią szpitalom korzystanie z e-usług.

2. Korzyści.

Poprzez wdrożenie Elektronicznego Rekordu Pacjenta utworzona zostanie centralna baza danych, która będzie umożliwiała gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie oraz bezpieczne przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych, w sposób zapewniający ciągły dostęp nie uwarunkowane aktualnym miejscem pobytu lub hospitalizacji pacjenta. Jedynym zarządca praw dostępu do własnych danych będzie pacjent.

Zarządzanie ZOZ na odległość pozwoli na przepływ informacji między jednostkami uczestniczącymi w projekcie a operatorem oraz operatorem a UMWD. Placówki będą mogły na bieżąco śledzić założenia budżetowe oraz ich realizację. System budżetowania i controllingu pozwoli zracjonalizować oraz zoptymalizować zarządzanie zasobami w jednostkach objętych systemem. Ponadto pozwoli na przygotowywanie raportów analitycznych.

 

Terminy projektu:

 • rozpoczęcie realizacji: 18.04.2008 r.
 • rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 22.10.2007 r.
 • zakończenie rzeczowe realizacji: 23.03.2012 r.
 • zakończenie finansowe realizacji:  29.05.2012 r.